Logo Tasarım Genel Bilgiler

Logo Tasarım

Logo ideogram, sembol, amblem, ikon gibi bir grafik öğesiye bütünleşik olan logo yazısını (logotype) ifade eder. Ticari markaların, kurumların ve hatta bazen kişilerin bir görünüşte tanınmasını sağlayan işaretlerdir. Tipik bir logo firmaların fark edilmesini, diğerlerinden ayrılmasını sağlayan renk, font, şekil ve görsellerdir.

Günümüzün Logoları

Günümüzde pek çok kurum, kuruluş, firma, ürün, hizmet; ideogram (işaret, ikon) veya amblem(sembol) veya ikisinin kombinasyonundan oluşan logo kullanmaktadır. Sonuç olarak sadece bir kaç bin ideogram insanlar tarafından bir isim olarak algılanmaktadır. Bir doğramı logo olarak kullanmak, tam olarak ifade ettiği şeyi algılanmasını sağlıyorsa mantıklıdır. Örneğin Kırmızı Hilal sembolü Kızılay Kurumu İle bütünleşmiştir. Günümüzde ideogram ve kurum ismini(logotype) birlikte kullanmak tercih edilmektedir.

İdeogramlar(ikon, işaret, amblem), özellikle dünya çapında kullanıldığı zaman kurum isminin yazılmasından(logotype) çok daha etkilidir. Pek çok alfabeye çevrilmesinde, okunmasında ve anlaşılmasında sorun yaratmadan gerek kalmayacaktır. Bazı ülkeler Turizm tanıtımında kendilerini tanıtabilmek amacıyla ülke logoları tasarlamışladır. Türkiye, İspanya, İtalya, Bahama Adaları bunlara örnek olarak gösterilebilir.

Renk

Logo tanınırlığının en önemli unsurlarından birisi renktir. Fakat renk marka fonksiyonu ile uyumlu olmalıdır. Renklerin duygular üzerinde etkileri vardır. Genel olarak sıcak renkler harekete geçirici, uyarıcı, canlandırıcı etkilere sahipken, soğuk renkler sakinleştirici, rahatlatıcı etkiye sahiptir.

Renkler firma ile ürün gruplarının ilişkilendirilmesinde de faydalıdır. Örneğin sıcak renkler (kırmızı, turuncu, sarı) fast food ürünleriyle ilişkilendirilir. Soğuk renkler de (yeşil, mavi, mor) hafiflik çağrışım yapar, diyet ürünlerde, sağlık kurumlarında, spor merkezlerinde sık sık kullanılır.
Logo Tasarım
Logo Tasarım grafik tasarım alanının en önemli ve mükemmeli yakalamanın en zor olduğu alanlardan birisidir. Logo (ideogram), kurum ve kuruluşların görsel bir simgede somutlaşmasıdır.  Çünkü logolar kurum, kuruluşlar ve şirketlerin marka ve kurumsal kimliklerinin müşteri algılarında gelişmesine yardımcı olur.

Hakkıyla tasarlanmış bir logo renk şekil ve diğer tasarım unsurlarıyla birlikte diğer logolarda kolaylıkla ayrıt edilebilir olmalıdır.Örneğin Milka Çikolatalarının rengi, sunuş biçimi, kurumsal kimliği sayesinde market raflarında çok kolay fark edilebilir ve diğer ürünlerden rahatlıkla ayrıt edilebilir.


Neden İyi Bir Logonuz Olmalı?

Şu soruyu sormuş olabilirsiniz. İyi bir logonun firmama ne katkısı olacak? Aslında cevap çok basit.

Logosu iyi olmayan bir firma, iyi olmayan bir firma gibi görünür”. Evet bu gerçektir. “İyi Logo“nun ne olduğunu tartışabiliriz ama iyi bir logoya sahip olmanız gerektiği tartışmasızdır.

Logo sonuçta bir semboldür. Güçlü semboller aynı zamanda ucuz ve etkili bir reklam aracıdır. Mevcut ve potansiyel müşterileriniz için bir tanımlama ve tanışma aracıdır. Semboller 7 gün, 24 saat, 365 gün sizin için çalışırlar. Pek çok iş adamı işlerini iyi bir sembolle temsil ederek geliştirmiştir.

İyi bir logo aslında nedir?

  • kolay fark edilen
  • kolay anlaşılan
  • uygulamada sorun çıkarmayan (tabela, matbaa vs) tekrar çizimi kolay olan ve renkleri olmadan da etkili olan
  • başka bir logonun kopyası olmayan

mesajı olan temiz bir semboldür. Bu özellikleri taşıyan bir logo başka herhangi bir görsel iletişim aracından

  • çok daha uzun ömürlü,
  • çok daha etkili
  • çok daha ucuz
  • çok daha gereklidir.

Kurumsal Logo Tasarımı

Kurumsal logo, kişisel logo, efektli logo, web 2.0 logo, 3 boyutlu logo gibi kavramlar logo tasarımı için yanlış kavramlardır. Logo tasarımının belli standartları vardık ki bunlar dahilinde yapılan tasarımlar zaten logo niteliği kazanırlar. InterBirim olarak bu tür ayrımlara karşıyız. Logo standartları diğer makalelerde de belirttiğimiz gibi uygulanabilirlik, özgünlük, firmayı anlatması gibi kavramları taşıması gerekir. Diğer sıfatlar örneğin web 2.0 logo, 3d logo gibi kavramlar logo uygulamasıdır. Logo tasarımı değildir.

Logo tasarımları projeye göre, amaca yönelik tasarlanmalıdır. Örneğin bir internet hizmeti sağlayan hosting firmasına yapacağınız logo… Logoya bakıldığında anlaşılması gereken kavramlar sıralanmalı, bu sıralama önceliklerini belirleyecek şey ise o firmanın izlediği politika yada görüşleridir. Bazı firmalar logoyu görenin internet aklına gelmesi gerekmesini söyler, bazıları ise firmanın karakterinin belirtilmesi : örnegin 3 ortaklı bir firmaysa 3 tane kablo vb. gibi.

Logonun çoğu aramalarda çıkan sonuçlar gibi kurumsal logo tabiriyle belirtilen standartlara kavuşması için öncelikle logo değeri taşımalıdır. Logo değeri taşıyan her logo amacına hizmet edeceğinden logo tasarımı kabul edilir.

InterBirim olarak açıklamaya çalıştığımız, iyi bir logo tasarımı işlevini görmüştür. Bunun kurumsalı, bireyseli, ajanssalı gibi gruplandırmak yanlış olduğu gibi eğer böyle bir gruplandırılmaya da gidilecek ise amacına göre guruplandırmak faydalı olur.

Firma ve yüksek kalite tasarım anlayışı olan müşterilerimize de tavsiyemiz, kurumsal logo olarak değil, logo tasarım standartlarına uyan  bir logo tasarımı tercih etmeleridir.